Andre typer fotograferinger

Prisliste portrettfotografering

Priser:

Digitale bildepakker:
1 bilde – 500 kr
6 bilder – 2300 kr
10 bilder – 2900 kr
20 bilder – 4900 kr